Zijn er ook varianten mogelijk?

Belfius Commercial Finance gaat voor maatwerk. Het is dus effectief mogelijk om diverse varianten in een samenwerkingsovereenkomst in te bouwen en afwijkingen op de basisprincipes toe te staan. Hierbij houden we altijd rekening met uw concrete behoeften en de markt waarop u zich bevindt. We bespreken deze uitzonderingen graag in detail met u.

Enkele voorbeelden van mogelijke varianten:

  • Uitgestelde aanmaning of delayed dunning: hierbij houdt u om commerciële redenen het debiteurenbeheer eerst tijdelijk in eigen handen, waarna wij het op een vooraf afgesproken tijdstip overnemen.
  • Offbalanceovereenkomst: mogelijk wilt u uw handelsvorderingen uit uw balans halen en zo uw balansratio’s verbeteren. Win hiervoor wel eerst advies in bij uw bedrijfsrevisor.
  • Reversed factoring: soms heeft u als debiteur een sterker profiel dan uw leveranciers. Dan kan reversed factoring een oplossing zijn die alle partijen in een win-situatie brengt.
  • Undisclosed karakter: in tegenstelling tot het basisprincipe dat de cessie van de vorderingen steeds aan de debiteur ter kennis gebracht wordt, kan uitzonderlijk ook toegestaan worden om (een deel van) uw debiteuren niet op de hoogte te stellen van de cessie. Er is dan sprake van een undisclosed karakter.
Info

Cessie is de juridische eigendomsoverdracht van een vordering naar een tegenpartij.