Financiering Content


U bent leverancier van de overheden, een sector waarin u uitblinkt? Of u bent nog geen leverancier, maar u zou er graag een plaats opeisen? Belfius stelt u B2G Flex voor, een unieke formule om uw thesauriebehoeften voor een opdracht van a tot z te financieren.

U zoekt een partner…

 • …die specialist is in het domein?
  • Belfius Bank is dankzij zijn jarenlange ervaring en zijn bewezen deskundigheid ten dienste van de overheidssector vertrouwd met het wettelijke kader waarin overheden en uzelf moeten werken.
 • …die u een unieke financiering biedt vanaf het moment dat de opdracht wordt gegund tot ze afloopt?
  • In deze markt, die zowel juridisch als op het vlak van klantenverwachtingen heel specifiek is, probeert u uw productie te maximaliseren met de inzet van zo weinig mogelijk thesauriemiddelen. B2G Flex biedt u een financiering van bij de gunning van de overheidsopdracht tot de betaling van de facturen.

Kenmerken

 • Terbeschikkingstelling van een financieringslijn (de hoogte is een percentage van de gegunde opdracht) die u kunt aanspreken zodra de opdracht effectief is toegekend en, verlening van de eventuele borgstelling.
 • U kunt de gelden als volgt opnemen*:
  • 15% van het bedrag van de opdracht zodra deze is gegund en zodra het contract ondertekend is;
  • 50% van het bedrag van de levering of van de niet goedgekeurde vorderingstaat op het moment dat ze uitgevoerd zijn;
  • van 80 tot 90% van de factuur.

  * percentages van toepassing mits het kredietcomité uw dossier goedkeurt
 • Belfius beheert uw debiteuren digitaal. Zo kunt u uw betalingen en vervaldagen constant volgen, reportings inkijken, …

Wat zijn uw voordelen?

 • Beheer door specialisten: Uw schuldvorderingen op de overheden worden beheerd door specialisten die goed vertrouwd zijn met de wettelijke implicaties van overheidsopdrachten.
 • Optimaal thesauriebeheer: U hoeft uw thesaurie niet te mobiliseren, wat zeer belangrijk is wanneer u geconfronteerd wordt met een lange, complexe exploitatiecyclus.
 • Slechts één kredietlijn: Eén enkele kredietlijn dekt de hele duur van de overheidsopdracht die u in de wacht hebt gesleept. Uw thesauriebehoeften die verbonden zijn aan de opdracht worden dus niet in meerdere kredieten versnipperd volgens de voortgang van het contract.
 • Hoge financieringsgraad: De financieringsgraad van de gegunde opdracht is vrij hoog: tot 90%!
 • Voordeeltarieven: De kosten zijn beperkt doordat de financiering en de betaling van de facturen die verbonden zijn aan het contract en aan de kwaliteit van de schuldenaars, gelijke tred houden.
 • Flexibele keuze van de in de financieringslijn op te nemen opdrachten: U kiest zelf welke opdrachten u in de financieringslijn integreert.
 • Mogelijkheid om de schuldvorderingen van uw balans te deconsolideren: Zo kunt u uw balansratio’s verbeteren. Het advies/akkoord van uw revisor is echter noodzakelijk.
Terug naar boven