Debiteurenadministratie Content


Wat is factoring op maat ?

  • Het principe van factoring is eenvoudig: u draagt ​​uw handelsvorderingen (facturen) over aan een derde partij (in dit geval BCF), waarbij u al dan niet kiest voor dekking tegen wanbetaling. Wanneer u de factuur naar uw klant stuurt, kan BCF tot 85% van het bedrag voorfinanciëren. Dit geeft u onmiddellijk toegang tot geld zonder te wachten tot uw klant u betaalt. BCF zorgt vervolgens voor de opvolging en inning van de factuur
  • Onze kernactiviteiten zijn flexibele financiering, inning van schuldvorderingen en indekking tegen het risico van niet-betaling van facturen
  • Wij werken met u samen om de beste oplossing te vinden


Groeit uw onderneming en heeft u extra werkkapitaal nodig zonder dat u extra garanties hoeft te geven?

  • Wij financieren de facturen die u aan ons cedeert
  • Wanneer BCF de factuur ontvangt, krijgt u al een percentage van het bedrag (meestal tussen 75 en 85%). Het saldo wordt aan u uitbetaald wanneer uw klant ons betaald heeft. Dit voorkomt cash-flow problemen.
  • U betaalt alleen rente over het gefinancierde bedrag
  • Uw financiering wordt gekoppeld aan uw omzet en zal dus meegroeien

Wenst u niet langer het risico te dragen dat uw debiteuren in gebreke blijven en wenst u hun solvabiliteit te kennen alvorens een zakelijke relatie aan te gaan?

Wij bieden u verschillende formules aan om u te beschermen tegen het risico van insolvabiliteit van uw debiteuren, die tot 100% van het risico kunnen dekken.


Wilt u zich concentreren op uw kernactiviteiten en niet zelf uw klanten opvolgen?

Wij hebben de oplossing: onze specialisten volgen uw klanten op (schriftelijk en telefonisch) met respect voor uw zakenrelaties. Een formule waarbij u de debiteuren opvolgt gedurende een bepaalde periode na de vervaldatum van uw facturen behoort tot de mogelijkheid, afhankelijk van uw organisatie. Onze oplossingen op maat zullen worden bestudeerd bij de indiening van uw dossier.

Terug naar boven