Wanneer kan mijn bedrijf een beroep doen op de diensten van Belfius Commercial Finance?

Alle in België gevestigde ondernemingen met een omzetcijfer op jaarbasis vanaf 0,5 miljoen euro Ook bedrijven in Frankrijk, Nederland en Luxemburg, in principe wanneer er een relatie is met een in België gevestigd bedrijf (bv. een filiaal of een onderneming uit dezelfde groep).Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen, al dan niet familiaal geleid. U vindt ze allemaal in ons klantenbestand.


Bovendien hebt u één of meerdere van onderstaande kenmerken:

  • U bent actief in een b2b- of b2g-omgeving (niet b2c!).
  • Uw klanten genieten uitstel van betaling (max. 120 dagen).
  • U factureert 100 % ná levering en de betaling gebeurt ook erna.
  • Met de meeste van uw klanten hebt u geen aandeelhouders- of bestuurdersbanden.
  • Uw klantenportefeuille is gespreid.
  • Uw bedrijf maakt winst en heeft een positief eigen vermogen.
  • U voert geen werken in onroerende staat uit (tenzij voor publieke instellingen).
  • Uw snel groeiende onderneming ondervindt financiële groeipijnen of moet soms zaken weigeren wegens onvoldoende beschikbaar bedrijfskapitaal.
  • U nam een andere onderneming over of herstructureerde uw eigen bedrijf , en wenst de financiële structuur aan te passen om meer liquide middelen vrij te maken.
  • Uw onderneming is onderhevig aan seizoeneffecten.

Wat zijn de basisdiensten?

Deze diensten zijn combineerbaar volgens de specifieke behoeften van de klant. De administratie, opvolging en insolventiedekking van de openstaande vorderingen worden in het algemeen ‘credit management’ genoemd terwijl de financiering van de openstaande vorderingen ook wel ‘factoring’ wordt genoemd.> Administratie
> Bewaking
> Insolventierisicodekking


> Financiering
Terug naar boven